• HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI

   BÌNH MINH

  • Hotline: 0913879225 - 01244 155 355
  • Email: tacnbinhminh@yahoo.com

  Cơ cấu tổ chức

  Thức ăn chăn nuôi Bình Minh, chuyên sản xuất các loại thức ăn chăn nuôi với nhiều dòng sản phẩm mang các nhãn hiệu

  Lịch sử hình thành

  Hợp tác xã Chế biến Thức ăn Chăn nuôi Bình Minh (HTX CB TĂCN Bình Minh) được thành lập cuối năm 1997

  Chương trình Khuyến mại

  Nhân dịp khai trương kho trung chuyễn Cầu Kẻ và Càng Long tỉnh Trà Vinh

  BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (FOOT AND MOUTH DISEASE - FMD)

  Bệnh lỡ mồm long móng là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan rất nhanh và rất mạnh, rộng cho nhiều loài gia súc, loài nhai lại, heo và người. Bệnh do virus hướng thượng bì, sự thủy hóa các tế bào thượng bì sẽ hình thành các mụn nước ở niêm mạc miệng, lưỡi, da, móng…. Bệnh gây tổn thất lớn về kinh tế.

  Kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng

  Kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng có các giống sau: Vịt cỏ, Vịt Khaki Campbell, Vịt CV 2000 Layer 

  Chi phí sản xuất 1kg thịt heo hơi là bao nhiêu?

  Để tính chí phí sản xuất chính xác cho một kg thịt heo hơi là rất khó vì các biến số trong chi phí số mỗi nước mỗi nơi đều khác nhau và biến đổi theo thời vụ. Về cơ bản, chi phí sản xuất heo lệ thuộc vào những yếu tố sau:

  TOP