• HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI

   BÌNH MINH

  • Hotline: 0913879225 - 01244 155 355
  • Email: tacnbinhminh@yahoo.com

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 • Miền Nam
 • Miền Trung
 • Miền Bắc
  • Hotline: 0913 879225 - 0918263064

 • CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ĐỆM LÓT SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: DEMLOT

 • CUNG CẤP HEO GIỐNG

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Sản phẩm rơm ép

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: ROMEP

 • Sản phẩm rơm cuộn

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: ROM

 • Thức ăn hỗn hợp cho heo giống nuôi công nghiệp (dùng cho heo nái mang thai, chờ phối, đực giống)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: i6

 • Thức ăn hỗn hợp dùng cho bồ câu đẻ giống Pháp (từ 6 tháng tuổi trở lên)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: 962

 • Thức ăn hỗn hợp dùng cho bồ câu thịt giống Pháp (Từ 2 - 5 tháng tuổi)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: 961

 • Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà nuôi bán công nghiệp (hỗn hợp gà ta, gà tàu từ 43 ngày tuổi - xuất bán)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: 942

 • Thức ăn hỗn hợp dạng hạt dùng cho gia cầm nuôi bán công nghiệp

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: 941

 • Thức ăn hỗn hợp cho vịt nuôi chăn thả (dùng cho vịt đẻ từ 18 tuần tuổi - loại thải)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: 933

 • Thức ăn hỗn hợp cho vịt nuôi chăn thả (dùng cho vịt từ 29 ngày tuổi - xuất bán)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: 932

 • Thức ăn hỗn hợp cho vịt nuôi chăn thả (dùng cho vịt con từ 1- 28 ngày tuổi)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: 931

 • TOP