• HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI

   BÌNH MINH

  • Hotline: 0913879225 - 01244 155 355
  • Email: tacnbinhminh@yahoo.com

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 • Miền Nam
 • Miền Trung
 • Miền Bắc
  • Hotline: 0913 879225 - 0918263064

 • Thức ăn hỗn hợp cho vịt nuôi chăn thả (dùng cho vịt đẻ)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: S60

 • Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt nuôi công nghiệp (dùng cho heo từ 30kg - 60kg)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: S51

 • Thức ăn đậm đặc cho heo thịt từ tập ăn đến xuất chuồng

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: S48

 • Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt nuôi công nghiệp (dùng cho heo từ 15kg - 30kg)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: S41S

 • Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt (dùng cho heo từ 15kg - 30kg)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: S41

 • Thức ăn hỗn hợp cho vịt nuôi chăn thả (dùng cho vịt từ 22 ngày tuổi - xuất bán)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: S40

 • Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc từ tập ăn đến xuất chuồng

  Giá: 1,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: S48

 • Thức ăn hỗn hợp cho vịt nuôi chăn thả (dùng cho vịt từ 1 - 21 ngày tuổi)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: S20

 • Thức ăn hỗn hợp cho heo con (dùng cho heo cai sữa từ 7kg - 15kg)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: S21

 • Thức ăn hỗn hợp cho heo con (Dùng cho heo cai sữa từ 7kg - 15kg)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: S21-S

 • Thức ăn hỗn hợp cho vịt nuôi chăn thả (dùng cho vịt từ 1 ngày tuổi - xuất bán)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: S30

 • Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt nuôi công nghiệp (dùng cho heo từ 15kg - 30kg)

  Giá: Liên hệ

  Mã sản phẩm: S31

 • TOP