• HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI

   BÌNH MINH

  • Hotline: 0913879225 - 01244 155 355
  • Email: tacnbinhminh@yahoo.com

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 • Miền Nam
 • Miền Trung
 • Miền Bắc
  • Hotline: 0913 879225 - 0918263064

  Chủ nhật, 01:53 Ngày 03/01/2016

  Số thịt trâu này được ngâm hóa chất cho "trắng" để "nhái" thành thịt bò rồi mang đi tiêu thụ tại các chợ trong thành phố để bán cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  Chủ nhật, 08:41 Ngày 03/01/2016

  The development – called Clair Ridge – will involve the construction and installation of two new, bridge-linked platforms, scheduled to be installed in 2015 with production expected to commence in 2016 One platform will be used for drilling and production, with the second for worker's accommodation. The topsides will be built by Hyundai Heavy Industries in Korea with the jackets being ...

  Chủ nhật, 08:42 Ngày 03/01/2016

  The development – called Clair Ridge – will involve the construction and installation of two new, bridge-linked platforms, scheduled to be installed in 2015 with production expected to commence in 2016 One platform will be used for drilling and production, with the second for worker's accommodation. The topsides will be built by Hyundai Heavy Industries in Korea with the jackets being ...

  Chủ nhật, 08:41 Ngày 03/01/2016

  The development – called Clair Ridge – will involve the construction and installation of two new, bridge-linked platforms, scheduled to be installed in 2015 with production expected to commence in 2016 One platform will be used for drilling and production, with the second for worker's accommodation. The topsides will be built by Hyundai Heavy Industries in Korea with the jackets being ...

  Chủ nhật, 08:42 Ngày 03/01/2016

  The development – called Clair Ridge – will involve the construction and installation of two new, bridge-linked platforms, scheduled to be installed in 2015 with production expected to commence in 2016 One platform will be used for drilling and production, with the second for worker's accommodation. The topsides will be built by Hyundai Heavy Industries in Korea with the jackets being ...

  Chủ nhật, 08:42 Ngày 03/01/2016

  The development – called Clair Ridge – will involve the construction and installation of two new, bridge-linked platforms, scheduled to be installed in 2015 with production expected to commence in 2016 One platform will be used for drilling and production, with the second for worker's accommodation. The topsides will be built by Hyundai Heavy Industries in Korea with the jackets being ...

  Chủ nhật, 08:42 Ngày 03/01/2016

  The development – called Clair Ridge – will involve the construction and installation of two new, bridge-linked platforms, scheduled to be installed in 2015 with production expected to commence in 2016 One platform will be used for drilling and production, with the second for worker's accommodation. The topsides will be built by Hyundai Heavy Industries in Korea with the jackets being ...

  TOP